חוות דעת מקצועית

ד"ר יורם מילר בעל ותק משנת 2000 בכתיבת חוות דעת מקצועיות לעורכי דין, בית המשפט ואנשים פרטיים.

מהי חוות דעת מקצועית ומהי מטרתה

כל אדם הרואה עצמו נפגע באופן כלשהו, לאחר קבלת טיפול שיניים במסגרת קופת החולים או במסגרת רפואת שיניים פרטית, רשאי להתייעץ עם עו"ד בנוגע לאופן התגובה הראוי, והבנת תהליך הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית על כל המשתמע מכך, וההשלכות הצפויות, תוך עמידה בדרישות המערכת המשפטית והכרות עם כלליה.
במידה ומתקבלת החלטה על הגשת תביעה משפטית בעילה של רשלנות רפואית, הוספת חוות דעת רפואית מקצועית של רופא שיניים, מגדילה את סיכויי הצלחתה.
היות והטענות המוצגות בה נתמכות באסמכתאות מוחשיות וממשיות המדברות במונחים מקצועיים רלוונטיים, ואינן נגזרות רק מדעתו האישית והסובייקטיבית של התובע ("הרופא לא היה נחמד אלי"), אלא מגובים כנדרש.
זאת ועוד, במקרים של תביעות נזקי גוף ורשלנות רפואית מצפה בית המשפט כי חוות דעת רפואית תצורף לכתב התביעה כבר בעת הגשתו.
לתפיסתו, הדרישה להגשת חוות דעת כזו מייעלת את ההליכים ומהווה מסננת ראשונית לתביעות סרק, בפרט בתביעות בגין רשלנות רפואית.
יחד עם זאת, במקרים מיוחדים מאפשר בית המשפט לפטור בעל דין מהגשת חוות דעת מטעמו ולמנות מומחה רפואי מטעם בית המשפט.

על חוות הדעת המקצועית לכלול התייחסות אל הסעיפים הבאים:

בחינה מקצועית של הסוגיות הרפואיות העומדות על הפרק.

תיאור רכיבי הרשלנות העולים מפעולות הרופא הנתבע, מתוצאות בדיקת התובע ומנסיבות המקרה.

פירוט השתלשלות הפעולות שביצע הרופא הנתבע והחלטה לגבי כל פעולה האם בוצעה בהתאם או בניגוד לפרקטיקה המקובלת ולכללי המקצוע המחייבים.

פירוט הנזקים שנגרמו לתובע.

מתן תשומת לב מיוחדת לשאלת האחריות והקשר הסיבתי.

האם מדובר ברשלנות רפואית?

"שבועת הרופא" מחייבת את הרופא לתת את מקסימום היכולת שלו מבחינת המיומנויות והידע המקצועי, והניסיון שרכש במהלך שנות עבודתו.
חרף הרצון הטוב וכוונותיו הטובות של הרופא ייתכן שטיפול לא יצליח מהסיבה שקשה להבטיח ברוב המקרים 100% הצלחה. במילים אחרות, לא בכל מקרה שבו האדם מביע אי-שביעות רצון מהטיפול שנעשה בפיו ובשיניו בהכרח קיימת עילה לתביעה.
במקרים כאלו עומדות בפני המטופל אפשרויות אחרות כגון שיחה גלויה עם הרופא המטפל וניסיון להגיע להסכמות והבנות ברוח טובה.
לכן על הרופא הכותב את חוות הדעת המקצועית לבחון היטב את כל הנתונים הקיימים, השתלשלות העניינים הרפואית, צילומים שנעשו, האם ניתן מידע למטופל ואיזה מידע, ואופי הפעולות הרפואיות שביצע הרופא המטפל במטופל.
ואז להכריע האם הטיפול שנעשה עומד בסטנדרטים רפואיים מקובלים וסבירים, או שלא, כלומר באמת הייתה כאן רשלנות רפואית.
הדברים מסוכמים ונכתבים במכתב חוות דעת מקצועית שיש לו משקל משמעותי בבית המשפט.
חוות הדעת המקצועית מתייחסת להיבטים רפואיים בלבד (שכן מי שכותב אותה הוא רופא בהכשרתו ואינו משפטן), ואילו עורך הדין של המטופל הוא זה המטפל בהיבטים המשפטיים ומייעץ למטופל לגבי האפשרויות המשפטיות הפתוחות בפניו.

מי יכול לבקש ולקבל חוות דעת מקצועית?

ד"ר יורם מילר מספק חוות דעת מקצועית לעורכי דין ובית המשפט וגם לאנשים פרטיים המעוניינים בכך.

עלות כתיבתה של חוות דעת מקצועית משתנה בהתאם לגודל התביעה, אופיה ומורכבותה.

יצירת קשר טלפוני לקבלת פרטים נוספים: 04-6290327

קבלת פרטים נוספים אודות כתיבת חוות דעת מקצועית במרפאת ד"ר יורם מילר

שבועת היפוקראטס – שבועת הרופא

"אני נשבע בשם אפולו המרפא, בשם אסקלפיוס, היגיינה ופאנאקיה, וכל האלים והאלות עדי,
כי אקיים את השבועה דלהלן כמיטב שיפוטי ויכולתי:

אכבד ואוהב את מי שלימד אותי את אומנותי כמו את הורי; אחיה במחיצתו, ובמידת הצורך אחלוק עמו את רכושי; ילדיו יהיו בעיני כאחים, ואם יחפצו, אלמדם את ידיעותיי בלא תשלום ובלא הבטחות שבכתב; אלמד את יסודות אומנותי לבני, לבניהם של מורי ולכל אותם תלמידים, אשר יצהירו כי הם נכונים לקיים את חוקי המקצוע, ולא לאיש זולתם.

אתן טיפול לחולי כמיטב יכולתי, ולעולם לא אזיק לאיש. לעולם לא ארשום סם קטלני כדי לפגוע באיש, גם לא אייעץ לו עצה, אשר אם יעשנה – תביא למוות. לעולם לא אתן לאישה את המכשיר לגרימת הפלה. אשמור על טוהר חיי ואומנותי.

לא אנתח כדי לסלק אבנים (אבני כליה, אבני-מרה) אפילו כאשר המחלה ברורה; אשאיר זאת למי שמוכשרים לכך במיוחד.

לא אכנס לבית אלא לטובת החולה. ארחק מכל פשע בכוונה תחילה ומכל פיתוי, ובייחוד מתענוגות האהבה עם אנשים ונשים, אם בני-חורין אם עבדים.

כל אשר ייוודע לי תוך כדי עבודה באומנותי ותוך כדי מגע ומשא עם בני-אדם במסגרתה, ושלא נועד להפצה, אצפין ולא אגלה לאיש.

מי ייתן ואמצא עונג בחיי ובאומנותי אם אקיים שבועה זו באמונה; אבל אם אפר אותה, ייפול ההפך מזה בגורלי".